کشت برنج در بیش از ۴۸ هکتار اراضی شالیزاری در روستای هیچان نیکشهر

روستای سرسبز هیچان از توابع بخش مرکزی نیکشهر با بیش از ۱۴۰هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی هم اینک ۴۸ هکتار شالیزار برنج از ارقام پر محصول دارد.