به گزارش اخبار چای وه نقل از آریا، سرهنگ “علیرضا نوشاد” بیان کرد: در راستای طرح کنترل محورهای مواصلاتی و به منظور پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور، ماموران انتظامی شهرستان لامرد به سه دستگاه کامیون حامل برنج مظنون و آن ها را توقیف کردند.
وی افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودرها ۵۲ هزار کیلوگرم برنج قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کنند.ژهظژ ُ
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اشاره به اینکه ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان مربوطه چهار میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار کرد: در این خصوص سه دستگاه کامیون توقیف و سه قاچاقچی دستگیر شدند.
سرهنگ نوشاد خاطر نشان کرد: مبارزه پلیس شهرستان لامرد با قاچاقچیان به قوت خود باقی است و تحت هیچ شرایطی اجازه ایجاد اخلال در اقتصاد کشور نمی دهد.