به گزارش اخبار برنج و به نقل از تسنیم،پیمان حائری روز پنجشنبه افزود: عمده محصول عمده کشاورزان سلطانیه ای گندم بوده و بر این اساس همه ساله سطح بیشتری از اراضی این منطقه را به خود اختصاص داده است.
وی یادآوری کرد: در سال زراعی جاری ۱۸ هزار هکتار گندم دیم و چهار هزار و ۵۵۰ هکتار دیگر نیز گندم آبی در سلطانیه کشت شد که در مجموع ۲۲ هزار ۵۵۰ هکتار را شامل می شود.
حائری خاطرنشان کرد: امسال با توجه به شرایط حاکم بویژه مسائل آب و هوایی در استانهای شمالغرب عملکرد کشت دیم این محصول نیز در این شهرستان کاهش داشت بطوری که عملکرد در هر هکتار به ۶۰۰کیلو کاهش یافت.
وی بیان کرد: نبود بارش های کافی، بروز خشکسالی و سرما در ۲ هفته آذر سال گذشته و علاوه بر آن وضعیت خاص آب و هوایی در فصل بهار نیز عملکرد نامطلوبی را بر میزان سطح کشت و برداشت این محصول بوجود آورد.
مدیر جهاد کشاورزی سلطانیه ادامه داد: ارقام متعدد گندم در این شهرستان کشت می شود، اما پیشگام عمده ترین رقم در گندم آبی و در دیم نیز رقم آذر ۲ و سرداری است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تغییرات آب هوایی پیش می شود، میزان کشت این محصول در سال زراعی آینده نیز تغییر چندانی نداشته باشد.
سطح زیر کشت اراضی سلطانیه ۳۵ هزار هکتار است که از این میزان ۲۲ هزار هکتار آن به گندم و باقیمانده به دیگر محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
شهرستان سلطانیه با دو بخش و ۳۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری از مرکز استان زنجان قرار دارد.