به گزارش اخبار برنج و به نقل از ایلنا، جواد کاظمی نسب نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مستقر در نمایشگاه مطبوعات در خصوص حکم انتصاب شریعتمداری وزیر صنعت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و ارجاع بخش گندم، نان، آرد و شکر به این کارگروه اظهار کرد: اگر گندم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند بهتر است حتی بخش آب هم باید به این وزارتخانه الحاق شود. به این دلیل که این موضوعات مربوط به کشاورزی است و کشاورزان باید بتوانند کار خود را در یک جا انجام دهند.

وی افزود: تقسیم این مسوولیت ها باعث سردرگم شدن کشاورزان شده است. جمع شدن تمام این مسوولیت ها در یک وزارتخانه ماننند جهاد کشاورزی می تواند پاسخگویی را راحت تر کند.

کاظمی نسب با ابزار نگرانی از ارجاع بخش گندم به وزیر صنعت خاطرنشان کرد: واردات از هر نوع اشتباه است اگر در استان خوزستان هم آب را تامین کنند ما صادرات خواهیم داشت. ما نباید به دنبال واردات باشیم. کشاورز در بدترین وضع زندگی می کند و واردات ضربه مهلکی به کشاورزان خواهد بود.

وی افزود: با تامین آب می‌توانیم زمین های حاصلخیز را سر و سامان دهیم و با تکریم کشاورزان آنها را به کار ترغیب کنیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر همین بی عدالتی ها و بی توجهی های وزارتخانه های مربوطه ادامه یابد ضرر بدی به کشاورزان خواهد زد. مساله غیرقانونی بودن حکم آقای شریعتمداری در کمیسیون کشاورزی مطرح خواهد شد تا مجلس در مورد آن تصمیم گیری کند.