به گزارش اخبار برنج و به نقل از ایسکا، کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه ایسکانیوز واقع در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در خصوص آمار واردات برنج های آلوده اظهار داشت:علی رغم ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی که ما در خصوص واردات برنج انجام می دهیم ولی برنج های آلوده به صورت قاچاق وارد کشور می شود و این کار پیامد های نگران کننده ای برای دولت خواهد داشت و چون برنج های آلوده در بازار شبکه توزیع نمی شود زیاد نمود ندارد.

وی در مورد برنج هایی که از رده خارج می شوند ابراز داشت : آمار دقیقی اعلام نمی شود اما عمر مفید برنج ۲ سال است که بعد از آن کیفیت خود را از دست داده و ضرر می رساند.

کوچکی نژاد در خصوص رسیدگی به مسئله برنج های آلوده از سوی نهادهای مرتبط اظهار داشت: سازمان استاندارد باید به این مسئله ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: در این مسئله حتی سازمان غذا و دارو دخالتی نمی کند ولی مجلس آن را تعقیب می کند.

کوچکی نژاد در خصوص فضای سیاسی کشور اظهار داشت: من معتقدم در فضای سیاسی کشور به زودی خانه تکانی در احزاب و گروه ها پیش می آید و شکاف هایی ایجاد می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: شاید در حین همین خانه تکانی در فضای سیاسی، مجلس جدیدی هم به وجود بیاید.