به گزارش اخبار برنج و به نقل از خوزنیوز، هومن سپهوند، امروز اظهار کرد: در سال جاری فصل برداشت شالی مصادف شده است، با ابتدای آبان ماه که این موضوع در شهرستان شوش و در ۲ مرکز خرید در حال انجام است.

وی افزود:  از ابتدای آبان ماه تاکنون ۵۰۰ تن شالی از شالیکاران خریداری شده است  و برآورد ما رقمی بیش از ۲هزار تن تا پایان فصل خرید است.

رئیس اداره تعاون روستایی شوش با بیان اینکه اغلب خرید شالی ما در مرکز حقیقت انجام می شود، یاد آور شد: با توجه به سرمایه گذاری که اتحادیه
تعاون روستایی خوزستان انجام داده است، اکنون با ظرفیت ۲۴ تنی دستگاه های شالی خشک کن و شالی کوبی محصول خود را با برند تعاون روستایی شوش وارد بازار خواهیم کرد.

وی با اشاره به نوع محصولی که از شالی کاران خرید اری می شود ،توضیح داد: محصولی که از شالیکاران شهرستان شوش خریداری می شود، شامل  برنج عنبر بو قرمز و یا برنج نجفی است،  که بسیار خوش عطر و خوش طعم است.