مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور با اعلام این خبر گفت : با این میزان تولید امسال واردات گندم نخواهیم داشت .
اسفندیاری پور در بازدید از گندمزارهای مراغه افزود : با ادامه خرید گندم پیش بینی می شود امسال هشت و نیم میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از گندمکاران خریداری شود .
وی با اشاره به کاهش تولید گندم در کشور افزود : باذخیره ای که در سیلو های کشور موجود است ، نیازی به واردات نداریم و بخشی از تولید را صادر خواهیم کرد .
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم از کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی تولید گندم در این استان خیر داد و افزود : به خاطر سرمای پاییز و زمستان و کاهش بارندگی ها در بهار تولید دراستان به۵۳۰ هزار تن کاهش یافته است .
ایرانی فام افزود : از زمان برداشت گندم در استان که از نیمه دوم تیرآغاز شده است ۶۰ هزار تن گندم مازاد خریداری شده و پیش بینی می شود این مقدار به ۴۵۰ هزار تن افزایش یابد .
وی افزود : امسال ۴۴۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم رفته است .
شهرستانهای هشترود ، چاریماق و مراغه از قطب های تولید گندم در آذربایجان شرقی است .