به گزارش اخبار برنج و به نقل از صدا و سیما،بیش از ۹۲۷ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی پرداخت شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: با پیگیری های بعمل آمده تاکنون مبلغ ۹۲۷ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان مازندران پرداخت شد که این میزان پرداختی ۷۲ درصد از مبلغ کل مطالبات است.
سید محمد جعفری افزود: در سال زراعی جاری تاکنون ۹۸ هزار و ۲۷۶ تن گندم بصورت تضمینی ، از کشاورزان مازندران خریداری شد.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ افزود: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیر مفید و ۴ درصد افت مفید، کیلویی ۱۳ هزار ریال است.
جعفری با بیان اینکه پرداخت بهای گندم تحویلی از طریق بانک کشاورزی صورت می گیرد افزود: مابقی مطالبات گندمکاران استان نیز، بزودی به حساب آنها واریز خواهد شد.