به گزارش اخبار برنج و به نقل از فارس، واردات سبوس گندم از قزاقستان تقریبا سه برابر شده است.

بر اساس این گزارش، صادرات سبوس گندم قزاقستان در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزایش یافته و به ۱۹۲ هزار میلیون تن رسیده است که تقریبا ۶ درصد از پارسال بیشتر است.

هرچند بازار اصلی این کشور یعنی ازبکستان ۱۰ درصد واردات خود را کاهش داده و این رقم به ۱۳۷ هزار میلیون تن رسیده اما محموله های سبوس گندم قزاقستان به مقاصد دیگر افزایش یافته است. از جمله صادرات به ترکیه ۵ درصد بیشتر شد و تقریبا واردات ایران ۳ برابر شد. بعلاوه اینکه ۷ درصد مجموع محموله‌های صادراتی سبوس گندم این کشور به چین صادر شده است.

قزاقستان همچنین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم است اما میزان صادرات سبوس گندمش از اوکراین و روسیه کمتر است.