جمیل ضافی پور زرگانی روز شنبه  اظهارکرد:کار نشا کاری در شهرستان شوشتر از نیمه دوم خرداد آغاز و تا نیمه دوم تیر ادامه دارد.
وی افزود:تاکنون هشت هزار و ۱۳۹هکتار از زمین های این شهرستان زیرکشت رفته است.
وی ادامه داد: ارقام محلی و عنبر نجفی بیشترین نوع برنج تولیدی در شهرستان شوشتر است.
وی افزود: کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند برنج بیشترین مصرف آب را در میان محصولات کشاورزی دارد، که با توجه به محدودیت منابع آبی خوزستان خشکه کاری برنج، از راهکارهای اساسی برای مصرف کمتر آب برای آب این محصول است که بر همین اساس یک هزار و۶۰۰هکتار از زمین های زیر کشت سال زراعی جاری به صورت خشکه کاری است.
مدبر جهادکشاورزی شهرستان شوشتر گفت: برداشت برنج در این شهرستان از اواخر آبان آغاز می شودکه پیش بینی می شود در هر هکتار چهار تن و ۲۰۰کیلوگرم محصول برداشت شود.
استان خوزستان پس از استان های گیلان و مازندران سومین تولیدکننده برنج در کشور است.
شوشتر از قطب های مهم کشاورزی در استان خوزستان است