احمد دهقان اظهار داشت: کشت برنج در تمامی اراضی کشاورزی فارس امسال همچون چندین سال اخیر به دلیل خشکسالی در الگوی کشت استان هیچ جایگاهی ندارد اما متاسفانه پیش بینی می شود در ۲۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، این محصول پر آب بر کشت شده باشد که البته وسعت دقیق اراضی زیر کشت این محصول بعد از انجام طرح GIS (طرح پایش مزارع) مشخص می شود.
وی با بیان این که هر کیلو برنج به طور میانگین به ۸ هزار لیتر و یا به عبارتی ۸ مترمکعب آب نیاز دارد، ادامه داد: در هر هکتار از اراضی برنج کاری شده به طور متوسط حدود ۳ تن برنج برداشت می شود که در پروسه تولید در هر هکتار از زمان خزانه گیری تا برداشت برنج حدود ۲۲ هزار تا ۲۵ هزار مترمکعب آب مصرف می شود و به این ترتیب میزان مصرف آب برای تولید هر کیلو برنج ۸ هزار لیتر می باشد.
دهقان، دلیل اصلی روی آوردن کشاورزان به کشت این محصول را ارزش اقتصادی بالای آن دانست و گفت: در بین تمامی محصولات کشاورزی برنج، اقتصادی ترین محصول است، ضمن آنکه فروش این محصول از بازار بسیار خوبی برخوردار است و برنج کاران بدون هیچ زحمتی محصول خود را می فروشند. این در حالی است که همین محصول بیشترین مصرف آب را دارد و در شرایط خشکسالی فعلی به هیچ وجه کشت آن حمایت و توصیه نمی شود.
به گفته این مسئول هر هکتار از اراضی برنجکاری شده استان درآمد ۳۰میلیون تومانی برای کشاورزان دارد.
وی اظهار داشت: کشت برنج در ۲۶ هزار هکتار از اراضی استان نیاز به بالغ بر ۵۷۰ میلیون مترمکعب (۵۷۰ میلیارد لیتر) آب دارد که بدیهی است تامین این میزان آب از طریق شرایط معمولی با توجه به وضعیت منابع آبی استان به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
دهقان بیان داشت: البته طرحی در شالیزارها در حال اجراست که به طرح نوبتی معروف است و با بستن کرت ها، مصرف آب را یک سوم کاهش داده و به ۱۴ تا ۱۵ هزار متر مکعب برای هر هکتار می رساند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس، عمده کشت برنج در اراضی فارس را در اراضی زیردست چاهها و به خصوص چاههای غیرمجاز ذکر کرد و افزود: تنها حدود ۶ هزار هکتار از این اراضی در منطقه کامفیروز در حوزه زیردست سد ملاصدرا قرار دارد که کمتر از هزار هکتار آن به وسیله آب سطحی آبیاری می گردد و مابقی از طریق چاه، آبیاری می شود که عمدتا چاههای غیرمجاز می باشد.
دهقان، مقابله با چاههای غیرمجاز و نصب کنتور بر سر چاه های مجاز آب را تنها راه مقابله با کشت های پرآب بر ذکر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد اراضی برنج کاری شده سد درودزن متعلق به شرکت آب منطقه ای است؟ گفت: در این خصوص در قانون یک لفظ حقوقی به نام مستحدثات وجود دارد که حاکی از مالکیت شرکت آب منطقه ای بر اراضی اطراف سدهاست که این قانون در مورد سد درودزن نیز صدق می کند.
دهقان افزود: زمانی که کل حوضچه سد درودزن پرآب باشد و یک میلیارد مترمکعب آب در آن ذخیره شده باشد، اراضی قابل کشت برنج در اطراف آن سد به حداقل می رسد. این در حالی است که هم اکنون که تنها در یک سوم این حوضچه آب ذخیره شده، اراضی قابل کشت برنج در اطراف این سد متراژ بالاتری پیدا کرده و در حال حاضر کشت برنج تا نزدیک حوضچه سد اتفاق افتاده است.