به گزارش اخبار برنج و به نقل زا محمد آقا طاهر در خصوص تاثیر ممنوعیت واردات برنج بر بازار بیان کرد: به دلیل عدم ثبت سفارش و ترخیص برنج های موجود در گمرک قیمت هر کیلو برنج خارجی(برنج هندی۱۱۲۱) به صورت عمده ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: کمبود در عرضه برنج خارجی در بازار احساس می شود و حجم های بزرگ به فروش نمی رسد و این امر به دلیل ممنوعیت برنج خارجی رخ داده است.

رئیس اتحادیه بنکداران در توضیح شرایط بازار برنج داخلی تصریح کرد: بازار روش برنج ایرانی آرام است و افزایش خاصی نداشته و قیمت فروش هر کیلو برنج ایرانی به صورت عمده بین ۸ تا۱۳ هزار تومان است.

آقا طاهر در توضیح قیمت برنج هندی به صورت عمده گفت: قیمت برنجی که در حال حاضر با ممنوعیت واردات روبرو شده به صورت عمده کیلویی ۵ هزار تومان بوده که با احتساب این شرایط به کیلویی ۶ هزار تومان افزایش یافته است که در بازار خرد قطعا این افزایش محسوس تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به ممنوعیت واردات برنج دولت باید از ذخیره استراتژیک خود استفاده کرد و با عرضه برنج در بازار تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند.

رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه واردات برنج از ابتدای سال به صورت کافی انجام شده است، گفت: از ابتدای سال یک میلیون و ۶۶ هزار تن برنج ثبت سفارش و وارد کشور شده است و با این وجود نمی توان گفت که کمبود برنج در کشور داریم.

آقا طاهر در ادامه بیان کرد: نیاز برنج در کشور سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و رقمی بیشتر از نیاز در ابتدای سال برنج وارد شده ولی دولت این ذخیره برای تنظیم بازار هنوز تزریق نکرده به همین دلیل شاهد افزایش قیمت برج وارداتی هستیم.