به گزارش اخبار برنج و به نقل از تسنیم،محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری اخیر این سازمان اعلام کرده بود که قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته به‌اندازه کافی افزایش قیمت داشته است. این موضوع نشان‌ دهنده عدم استقبال دولت از افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی و استراتژیک برای سال جاری است.

در حالی سخنگوی دولت اعلام می‌کند که نرخ خرید تضمینی گندم در سالجاری به اندازه کافی افزایش‌یافته است که افزایش قیمت این محصول در سال زراعی گذشته نیز بسیار ناچیز و با تورم ( حداقل ۹ درصدی) کشور هماهنگ نبود و این موضوع مورد اعتراض کشاورزان و وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و به دلیل عدم توافق دولت با وزیر جهاد کشاورزی این نرخ با ۵ ماه تاخیر در بهمن ماه اعلام شد.

نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال گذشته با افزایش ناچیز ۲درصدی و با ۳۰ تومان افزایش قیمت در مقایسه با سال قبل خود به ۱۳۰۰ تومان افزایش‌یافته بود.

بنابراین گزارش سخنگوی دولت در جلسه یاد شده اظهار داشته بود: «در سال گذشته به اندازه کافی افزایش قیمت داشته است؛ اما از ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد شد.»

وی همچنین اظهار داشت: «شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را هنوز اعلام نکرده است؛ دولت هنوز پول سالجاری (سال زراعی گذشته) را هنوز به طور کامل پرداخت نکرده است.»