به گزارش اخبار برنج و به نقل از غلات،صادرات گندم به ازبکستان ۱۸ درصد بیشتر از کل فصل قبل بود و تأمین گندم به تاجیکستان از فصل قبل نیز ۱۳ درصد بیشتر شد، همچنین صادرات به افغانستان ۱۹ درصد به صورت سال به سال افزایش یافت.
قزاقستان در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶، ۲۸۱ هزار تن گندم را به اتحادیه اروپا صادر کرد که بیشترین مقدار از فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تاکنون بوده و افزایشی ۷۰ درصدی داشته است.

این کشور بیش از ۸ میلیون تن گندم را در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ صادر کرد که حدود ۵۵۵ هزار تن از آن‌ به بازارهای اتحادیه اروپا بوده است. صادرات گندم قزاقستان به بازارهای چین با اندکی تأخیر همراه بود و در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶، ۵/۲۶۱ هزار تن گندم به این کشور صادر شد که ۸ درصد کمتر از یک سال گذشته است.