«سیدمحمدرضا مرتضوی» اضافه کرد: این اقدام بیانگر آن است که ایران می تواند به کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح بالایی صادرات گندم داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و روند مداوم ارایه گندم ایران، به نظر می رسد این معامله می تواند آغازگر معاملات آتی ایران با سایر کشورهای دنیا باشد.
به گفته وی، امسال ظرفیت صادرات گندم کشور ۲ میلیون تن است که نشان می دهد ایران با برنامه ریزی می تواند به صادرکننده بزرگی در بخش گندم و آرد تبدیل شود.
صادرات این محموله توسط شرکت خوشه فارس به نمایندگی از ایران انجام شده است.
رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از ادامه ارسال محموله های کوچک و بزرگ آرد ایران به عراق خبر داد و گفت: ایران ظرفیت فراوانی در زمینه صادرات این محصول به کشورهای همسایه خود دارد.
به گزارش ایرنا، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دوم خردادماه اعلام کرد: در سه ماه گذشته ۲۰۰ هزار تن آرد از مازاد تولید گندم با هدف توسعه صادرات محصولات کشاورزی صادر شد.
«علی اکبر مهرفرد» یادآوری کرد محصولات کشاورزی ایران به طور مستقیم به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می شود.