احمد صادقی مدیر جهادکشاورزی شهرستان محمودآباد طی بازدیدی که از انسکتاریوم شرکت فلاحت‌سبز داشت، گفت: یکی ازروش‌های کنترل آفات در برنامه تلفیقی کنترل آفتIPM روش کنترل بیولوژیکی با آفات می‌باشد.

وی افزود: در برنامه IPM هدف پایین نگه داشتن جمعیت آفات زیر سطح زیان اقتصادی می‌باشد و در زراعت برنج جهت کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج به روش بیولوزیکی استفاده از زنبور تریکوگراما می‌باشد.

صادقی بیان داشت: این پروژه درسالجاری در سطح ۲۸۰۰هکتار از اراضی شالیزاری اجرا می‌گردد که تعداد ۵۶۰هزار عدد تریکوکارت ۰۱۵/۰ گرمی (۸۴۰۰ گرم زنبور تریکوگراما) رها سازی می‌شود. لازم به ذکراست این پروژه در سال گذشته در سطح ۲۱۰۰ هکتار اجرا گردید.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: با توجه به اینکه پروژه بیولوژیک هر ساله در این شهرستان اجرا می‌گردد، کشاورزان خواستار افزایش این سطح می‌باشند.

وی گفت: با توجه به اینکه درحال حاضر وضعیت بیولوژی کرم ساقه‌خوار برنج به مرحله حساس رسیده و در آستانه رهاسازی زنبور تریکوگراما قرار داریم از همه کارشناسان سطح ستادی و مراکز خواسته در زمان رهاسازی حضور و نظارت داشته باشند.

صادقی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم (GAP) می‌باشد.