حسن عنایتی درخصوص وضعیت زراعت برنج استان مازندران اظهار کرد: تاکنون عملیات شخم و شیار در ۱۹۹ هزار و ۲۶۰ هکتار معادل ۹۵درصد شالیزارها، خزانه گیری در ۲۰۹ هزار و ۶۳۸ هکتار معادل ۹۹.۸ درصد شالیزارها و بذرپاشی برای ۲۰۵ هزار و ۱۴۸ هکتار از شالیزارهای استان انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: اگرچه به علت سرمای بهاره، عملیات زراعی برنج نسبت به سال قبل با تاخیر آغاز شد، ولی در هفته های اخیر و باگرم شدن هوا و شتاب انجام کشت برنج، انجام عملیات زراعی و نشاکاری همانند سال قبل و در بعضی موارد جلوتر از سال گذشته درحال اجراست.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۹ هزار و ۹۰۷ هکتار از شالیزارهای استان تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۴۷۳ نمونه آزمون خاک به آزمایشگاه های استان ارسال شده است.

عنایتی با اظهار اینکه تا بحال ۱۴۴هزار و ۳۴۲ هکتار معادل ۶۹ درصد شالیزارهای مازندران نشاکاری شده است، گفت: از این سطح ۲۲ هزار و ۳۸۷ هکتار به صورت مکانیزه و مابقی به روش سنتی نشاکاری شده است.

این مسوول اضافه کرد: تاکنون ۷۰۶ تن انواع بذور گواهی شده رقم شیرودی، ندا و فجر توسط کارگزاران خریداری و بین شالیکاران درحال توزیع است.

وی در خصوص قیمت انواع برنج در بازار گفت: طارم محلی و طارم هاشمی به قیمت ۱۰۳ هزار و ۶۶۰ ریال، بینام ۱۰۸ هزار و ۸۸۰ ریال و انواع ارقام پرمحصول از جمله رقم شیرودی ۶۵ هزار و ۴۴۰ ریال، ندا ۶۰ هزار و ۷۷۰ ریال و رقم فجر ۷۹ هزار و ۱۲۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در بازار استان خرید و فروش می شود.