به گزارش اخبار برنج و به نقل از ایسنا، مهندس محمدرضا ابراهیم‌زاده با اشاره بر اینکه فومن دارای ۱۳هزار و ۸۷۰هکتار اراضی شالیزاری است، اظهار کرد: تاکنون ۲۵درصد از شالیزارهای برنج در فومن معادل سه هزار و ۴۷۰هکتار برداشت شده است.

وی با بیان اینکه فومن ۶درصد برنج گیلان را تامین می‌کند، افزود: پیش‌بینی می‌شود که پنج هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان به صورت ماشینی و با کمباین و دروگر مخصوص برداشت شود.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه عمده رقم کشت شده در اراضی شالیزاری فومن علی کاظمی و هاشمی است، خاطرنشان کرد: ۷۵درصد شالیزارهای این شهرستان آماده برداشت است.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا در پایان از کشاورزان درخواست کرد با توجه به شرایط مساعد هوایی نسبت به برداشت محصول برنج سریع‌تر اقدام کنند.