به گزارش اخبار برنج و به نقل از بلاغ، احمد صادقی صبح امروز اظهار کرد: در منطقه تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی عبدالله‌آباد در سال زراعی ۹۶-۹۵ بعد از برداشت برنج در کشت اول کشاورزان پرتلاش این منطقه در سطح ۵۰۰ هکتار اقدام به پرورش رتون و یک‌هزار و ۵۰ هکتار به کشت مجدد برنج اختصاص دادند.

وی ادامه داد: از این مقدار حدود ۵۰۰ هکتار در پرورش رتون و یک‌هزار هکتار در انجام عملیات کشت مجدد موفق بوده‌اند، که در حال حاضر اکثر اراضی پرورش رتون با میانگین عملکرد یک‌هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار موفق به برداشت و در اراضی کشت مجدد با میانگین عملکرد سه‌هزار کیلوگرم در هکتار مشغول برداشت می‌باشند‌.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد افزود: در سال‌های اخیر اقدام کشت مجدد و پرورش رتون نقش بسزایی در افزایش عملکرد و نزدیک شدن به خودکفایی این محصول استراتژیک ایفا نموده است.

صادقی در پایان گفت: این امر مستلزم آن است که جهت مدیریت آب، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همچنین مصرف متعادل کودهای شیمیایی برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی اندیشیده شود تا بتوان با نگاه به مصرف صحیح و اصولی آب و همچنین حفظ محیط زیست که نگاه به کشاورزی پایدار دارد این روند تولید همچنان برای سال‌های آتی ادامه یابد.