به گزارش اخبار برنج و به نقل از صدا و سیما، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور ، قیمت خرید توافقی برنج پر محصول از کشاورزان را اعلام کرد.براساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، خرید برنج پرمحصول شیرودی و ندا در استان مازندران توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ آغاز شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: از امروز چهارشنبه ۱۳ دیماه ؛ این شرکت آماده تحویل گرفتن برنج پرمحصول تولید سال زراعی جاری و عاری از آفت زنده، از کشاورزان مازندران است. سید محمد جعفری افزود: برنج پرمحصول شیرودی بر اساس ۸ درصد شکستگی از قرار هر کیلو ۵۴ هزار و ۵۰۰ ریال و برنج های ندا و نعمت هرکیلو ۴۸ هزار و ۵۰۰ ریال از کشاورزان مازندرانی خریداری می شود. وی همچنین تاکید کرد: برنج های تحویلی کشاورزان تا ۱۵ درصد شکستگی قابل قبول می باشد و بیشتر از ۸ درصد شکستگی براساس جدول ارائه شده از قیمت کسر خواهد شد. مهندس جعفری در ادامه تصریح کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ از تحویل محموله های اختلاط ارقام و برنج های خارجی جلوگیری بعمل می آید. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ خاطر نشان کرد: خرید برنج پرمحصول در ۲ مرکز ملکی شرکت غله، سیلوی شهید میرزاپور نکا و انبار بابل (انبار قندوشکر سابق) واقع در جاده گنج افروز آغاز می شود و کشاورزان استان با در دست داشتن معرفی نامه از سوی سازمان جهاد کشاورزی که شامل اطلاعاتی از قبیل مقدار تولید ، رقم و میزان سطح زیر کشت می باشد به این مراکز مراجعه کنند. جعفری تاکید کرد: پرداخت وجه صرفا به حساب کشاورزان معرفی شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی واریز می گردد و خرید از دلالان و واسطه های بخش کشاورزی صورت نخواهد پذیرفت. وی در پایان اظهار داشت: انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری آماده تحویل گرفتن برنج از کشاورزان مازندرانی هستند.