محمد قاسمی نژاد سه شنبه  محصولات تابستانه را ۲۰ درصد محصولات هر سال زراعی دانست و اظهار کرد: در تابستان امسال ۳۴۱ هزار و ۶۴۶ هکتار پیش بینی سطح زیرکشت شده که شامل برنج، ذرت، حبوبات، صیفی جات، علوفه و دانه های روغنی، به اضافه کشت های دائمی، باغات و نخیلات است.
وی با بیان اینکه سطح زیرکشت امسال تقریبا مشابه سال های نرمال است، افزود:پس از کشت پائیزه آماده سازی زمین برای کشت تابستانه آغاز می شود و اکنون کشت به تدریج در شهرستان های خوزستان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه کشت تابستانه امسال سطح زیرکشت محصولاتی که آب زیاد مصرف می کنند به شدت کاهش یافته، اظهار کرد: سطح زیر کشت نشای برنج در تابستان جاری ۷۰ درصد کاهش یافته است و از ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار هکتار در سال های نرمال به حدود ۳۰ هزار هکتار رسیده است.
وی خشکسالی و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش سطح زیر کشت محصولات پرمصرف را از دلایل کاهش سطح نشاکاری برنج و ذرت عنوان کرد و افزود: در جاهایی که سطح نشاکاری کاهش یافته، محصولات کم مصرف مانند حبوبات و یا کشت های دیگر جایگزین شده اند.
قاسمی نژاد اضافه کرد: در ارتباط با نشاکاری نیز از روش هایی همچون خشکه کاری برنج، استفاده از ارقام زودرس و میان رس، تغییر در رژیم آبیاری و… برای کاهش مصرف استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در حوضه های آبی کارون، کرخه و دز سطح زیر کشت تغییری نداشته است اظهار کرد: به دلیل شرایط حاد در حوضه های مارون- جراحی و زهره، سطح زیرکشت کاهش شدید داشته است.
وی گفت: نشاکاری در حوضه های مارون- جراحی و زهره ممنوع شده است اما از سایر محصولات کم مصرف به مقدار بسیار محدود اجازه کشت داده شده است.
وی گفت: سطح زیر کشت ذرت نیز از ۱۰۵ هزار هکتار در سال های گذشته به ۸۰ هزار هکتار رسیده که سعی شده همین مقدار نیز با استفاده از روش هایی آب مصرفی را به حداقل برساند.

* نخیلات در انتظار آب
معاون جهاد کشاورزی خوزستان همچنین اظهار کرد: ۴۷ درصد از کشت تابستانه امسال به وسعت ۱۶۳ هزار هکتار شامل محصولات دائمی و ۵۳ درصد از محصولات به مساحت ۱۷۸ هزار هکتار شامل محصولات فصلی است.
وی افزود: نخیلات با وسعت ۴۰ هزار هکتار، نیشکر با وسعت ۱۰۱ هزار هکتار و باغات با وسعت ۱۳۴۰۰ هکتار، محصولات دائمی خوزستان را شامل می شود.
قاسمی نژاد با اشاره به مشکلات تامین آب نخیلات به ویژه در شهرستان شادگان اظهار کرد: محدودیت و ممنوعیت کشت نشای برنج در حوضه مارون- جراحی با هدف تامین آب نخیلات انجام شده و امیدواریم با هماهنگی انجام شده، امسال مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
بر اساس این گزارش، خوزستان با داشتن بیش از ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی به دلیل کمبود آب، حدود ۹۰۰ هزار هکتار در پائیز و حدود ۳۰۰ هزار هکتار در تابستان را زیر کشت می برد. این استان با تولید ۱۴ میلیون تن محصولات کشاورزی یکی از قطب های اصلی کشور در این بخش است.
حوضه رودخانه های مارون- جراحی و زهره در سال های زراعی گذشته بیشترین خسارت ناشی از خشکسالی را متحمل شدند. کشاورزان خوزستان همیشه نسبت به جبران خسارت محصولات کشاورزی اعتراض داشته اند.
استاندار خوزستان هفتم خرداد امسال در شورای کشاورزی استان، با اشاره به تبعات اجتماعی ممنوعیت کشت در این استان، مخالفت خود را با ممنوعیت کشت شلتوک اعلام کرده و گفته بود: مسائل اجتماعی و سیاسی و معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد و دلیلی ندارد که تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی برای خوزستان با سایر استان ها یکسان باشد زیرا شرایط این استان با اصفهان و فارس متفاوت است.
حوضه آبی مارون- جراحی (به جز نخیلات و یونجه که کشت های دائم هستند)۴۰ هزار هکتار مساحت دارد. سطح زمین های کشاورزی در هندیجان نیز ۲۳ هزار هکتار است که در سال های نرمال بیش از ۶ هزار هکتار زیر کشت محصولات تابستانه می رفت.
۲.۵ میلیون اصله نخل در شادگان همیشه با مشکل کمبود آب روبه روست.