مرکز گیلان مدیر جهاد کشاورزی رودسر امروز گفت : حلیمه رجبی شالیکار اهل روستای بی بالان بخش کلاچای رودسر نخستین شالیکار رودسری است که برداشت برنج را در این شهرستان در فصل زراعی کنونی آغاز کرد.
احسان ا… مشتاق افزود : این شالیکار رودسری نیمه فروردین در یک هکتار از شالیزارش رقم بومی هاشمی و دیلمانی را کشت کرد.
وی اضافه کرد : بیشترین رقم برنجی که که در رودسر کاشت می شود هاشمی و علی کاظمی است.
رودسر ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار شالیزار دارد.
۱۳ هزار خانوار شالیکار این شهرستان سالانه حدود ۳۰ هزار تن برنج تولید می کنند.