اخبار ویژه
تبلیغات
برنج ایرانی روی دست شالیکاران ماند

برنج ایرانی روی دست شالیکاران ماند

رئیس انجمن برنج مازندران با بیان اینکه برنج ایرانی روی دست شالیکاران مانده است، از حاکم شدن رکود بر بازار برنج ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم خبر داد. ...

پیشخوان اخبار